PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Obecné zásady
 2. Jaká je definice pojmů psaných velkými písmeny?
 3. Jaký je účel charty?
 4. Jaké údaje se shromažďují?
 5. Proč se vaše data používají?
 6. Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?
 7. S kým jsou vaše údaje sdíleny?
 8. Jsou vaše údaje předávány mimo Evropskou unii?
 9. Jak jsou vaše údaje chráněny?
 10. Jaká jsou vaše práva?
 11. Jak společnost AD Tyres shromažďuje údaje o nezletilých osobách?
 12. Jak je to se soubory cookie a podobnými technologiemi sledování?
 13. Jak budete informováni o změnách Charty?
 14. Jak nás kontaktovat?

1. OBECNÉ ZÁSADY

Společnost AD Tyres International SLU, společnost podle andorrského práva ve formě společnosti s ručením omezeným s kapitálem 1 000 000 eur, zapsaná v andorrském obchodním rejstříku pod číslem 16339, se sídlem na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorrské knížectví), e-mail: dpo@maxityre.com, telefon: +376 810 888, (dále jen "AD Tyres"), která provozuje činnost elektronického obchodu, nabízí prodej pneumatik a souvisejících produktů prostřednictvím internetových stránek https://www.maxityre.cz (dále jen "internetové stránky").

V rámci této činnosti může společnost AD Tyres shromažďovat online nebo telefonicky údaje, které přímo či nepřímo identifikují zákazníky, uživatele stránek nebo třetí strany (dále jen "subjekty údajů" nebo "vy"), a provádět jedno nebo více zpracování těchto údajů. Společnost AD Tyres nikdy neshromažďuje údaje subjektů údajů nepřímo, tj. ze zdroje třetí strany.

Společnost AD Tyres, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny výše, je odpovědná za zpracování Údajů, pokud určuje účely a prostředky tohoto zpracování.

V případě některých bankovních údajů sdílí společnost AD Tyres odpovědnost za zpracování s GoCardless SAS, zjednodušenou akciovou společností zapsanou v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 834422180, jejíž sídlo se nachází na adrese 7 rue de Madrid v Paříži (75008). Další informace o tom, jak společnost GoCardless nakládá s vašimi bankovními údaji, a o vašich právech na ochranu údajů naleznete zde.

Pokud jde o některé údaje o prohlížení shromážděné pomocí souborů cookie, společnost AD Tyres sdílí odpovědnost za jejich zpracování se společnostmi třetích stran, jejichž seznam a další podrobnosti naleznete na stránce věnované souborům cookie.

Společnost AD Tyres jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR"), jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na adrese dpo@maxityre.com.

Údaje shromážděné společností AD Tyres konkrétně zpracovává pobočka společnosti AD Tyres se sídlem na území Malty, a to AD TYRES INTERNATIONAL EU, registrovaná pod číslem OC 1277, jejíž sídlo se nachází na adrese Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Tato zpracování údajů se proto považují za prováděná na území Evropské unie podle bodu 22 odůvodnění a článku 3.1 GDPR a podléhají těmto právním předpisům.

Kromě toho se na zpracování údajů vztahuje také maltský zákon o ochraně údajů z roku 2018 (kap. 586), a to na základě čl. 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.

Vyzýváme vás, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") a vzali na vědomí jejich obsah.

2. JAKÁ JE DEFINICE POJMŮ PSANÝCH S VELKÝMI PÍSMENY?

Slova nebo výrazy začínající velkým písmenem mají níže uvedenou definici.

Pneumatiky AD
se rozumí společnost uvedená v prvním odstavci článku 1.
Charta
má definici uvedenou včlánku 1.
Účet zákazníka
znamená účet, který si musí vytvořit každý zákazník.
Data
se rozumí jakýkoli osobní údaj, tj. jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, přičemž identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.
Bankovní údaje
má definici uvedenou včlánku 4.
Údaje o objednávce
má definici uvedenou včlánku 4.
Navigační údaje
má definici uvedenou včlánku 4.
Technická data
má definici uvedenou včlánku 4.
Dotčená osoba (osoby)
má definici uvedenou včlánku 1.
Výrobek(y)
znamená pneumatiky nebo související produkty (ráfky, řetězy atd.), které společnost AD Tyres nabízí k prodeji na těchto stránkách.
GDPR
má definici uvedenou včlánku 1.
Webové stránky
má definici uvedenou včlánku 1.
Léčba(y)
znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací prováděných nebo neprováděných pomocí automatizovaných postupů a aplikovaných na údaje, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, získávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jakákoli jiná forma zpřístupnění, porovnávání nebo propojování, omezování, vymazávání nebo ničení.
Vy
má definici uvedenou včlánku 1.

3. JAKÝ JE ÚČEL CHARTY?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou vám k dispozici v okamžiku shromažďování vašich údajů, aby byla zajištěna plná transparentnost zpracování vašich údajů prováděného společností AD Tyres prostřednictvím poskytnutí stručných, snadno dostupných a srozumitelných informací formulovaných jasně a jednoduše.

V případě, že vám některá z informací není dostatečně jasná, vyzýváme vás, abyste se na nás obrátili, a to buď zasláním e-mailu na adresu dpo@maxityre.com, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného zde.

Charta se vztahuje na vaše údaje, které společnost AD Tyres shromažďuje a zpracovává v souvislosti s následujícími činnostmi a pro které je správcem údajů:

 • Vaše používání Stránek, včetně jejich prohlížení;
 • vytvoření a používání vašeho zákaznického účtu prostřednictvím Stránek;
 • nákup produktů nabízených společností AD Tyres prostřednictvím Stránek; nebo
 • jakýkoli kontakt se zákaznickým servisem.

Tyto zásady se nevztahují na žádné jiné zpracování údajů prováděné v jiném než výše popsaném kontextu, u kterého společnost AD Tyres není správcem údajů.

4. JAKÉ ÚDAJE SE SHROMAŽĎUJÍ?

ÚDAJE SHROMÁŽDĚNÉ NA VÝSLOVNOU ŽÁDOST SPOLEČNOSTI AD TYRES

Společnost AD Tyres výslovně žádá o shromažďování vašich údajů v různých obdobích, zejména během :

 • používání Stránek;
 • zadání objednávky na Stránkách;
 • vytvoření zákaznického účtu na Stránkách; nebo
 • jakoukoli komunikaci se zákaznickým servisem.

Shromážděné údaje (dále jen "údaje o objednávce" ) se skládají zejména z :

 • Vaše křestní jméno ;
 • Vaše jméno ;
 • Vaše datum narození ;
 • Vaše poštovní adresa ;
 • Vaše e-mailová adresa ;
 • Vaše telefonní číslo ;
 • Vaše země ;
 • Vaše intrakomunitární DIČ.

Pro účely platby se tyto údaje shromážděné na naši výslovnou žádost (dále jen "bankovní údaje") skládají z čísla vaší kreditní karty, data platnosti a CVC (nebo vizuálního kryptogramu umístěného na zadní straně karty), které jsou předávány poskytovatelům platebních služeb: Checkout.com, Hipay nebo Braintree.

Ke správě inkas prostřednictvím vašeho účtu IBAN používáme službu GoCardless. Další informace o tom, jak společnost GoCardless nakládá s vašimi bankovními údaji, a o vašich právech na ochranu údajů naleznete zde.

Některé údaje o objednávce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, země, e-mailová adresa) a bankovní údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy se společností AD Tyres. Pokud nám tyto údaje nesdělíte, zabrání vám to v dokončení vaší objednávky.

ÚDAJE AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVANÉ REKLAMNÍMI PNEUMATIKAMI

Společnost AD Tyres může shromažďovat některé vaše údaje automaticky, zejména během vaší navigace na webových stránkách, a to prostřednictvím vašeho zařízení (počítače, tabletu, mobilního telefonu atd.). Tyto údaje mohou být shromažďovány i v případě, že nedojde k zadání objednávky. Toto shromažďování se zpravidla provádí pomocí souborů cookie.

Tyto údaje (dále jen "technické údaje" ) se skládají zejména z :

 • Vaše IP adresa (identifikační číslo přidělené Vašemu zařízení v rámci jeho připojení k internetu) ;
 • Vaše adresa MAC (fyzické identifikační číslo uložené na síťové kartě nebo síťovém rozhraní) ;
 • Vaše číslo IMEI (identifikační číslo mobilního telefonu) ;
 • operační systém vašeho zařízení (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS atd.);
 • Váš mobilní operátor ;
 • Poskytovatel internetových služeb ;
 • prohlížeč, který používáte (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox atd.), nebo
 • časové pásmo používané vaším zařízením.

Údaje shromažďované automaticky prostřednictvím vašeho zařízení se skládají také z údajů o vašem prohlížení (dále jen "údaje o prohlížení "), jako jsou:

 • navštívené stránky;
 • datum Vaší návštěvy;
 • čas strávený na každé navštívené stránce;
 • aktivované odkazy;
 • nabídky, které jste konzultovali;
 • produkty, které hledáte;
 • objednávky, které jste zadali, nebo
 • Vaše spotřební zvyklosti týkající se produktů.

5. PROČ SE VAŠE ÚDAJE POUŽÍVAJÍ?

Osobní údaje lze zpracovávat pouze tehdy, pokud je zpracování založeno na :

 • právní důvod podle čl. 6 odst. 1 GDPR (souhlas, plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů, úkol ve veřejném zájmu nebo oprávněný zájem správce) a
 • výslovný, legitimní účel ( účely) stanovený správcem.

V níže uvedené tabulce jsou uvedena zpracování prováděná společností AD Tyres s uvedením účelu, právního důvodu a dotčených údajů pro každé z nich.

Název léčbyCílePrávní zdůvodněníDotčené údaje
Objednávání
 • Vytvoření zákaznického účtu
 • reagovat na všechny Vaše požadavky na zadání objednávky.
 • Zohledněte a proveďte svou objednávku
 • Provedení dodávky a případně montáže
Smlouva
 • Údaje o objednávce
Jednorázová transakce kreditní kartou
 • Proveďte platbu své objednávky
 • Správa odmítnutých bankovních transakcí
Smlouva
 • Bankovní údaje (CB)
Usnadnění budoucích nákupů
 • Uložení bankovních údajů pro usnadnění budoucích nákupů
Souhlas
 • Bankovní údaje (CB)
Přímé inkaso SEPA
 • Předání vašeho IBAN poskytovateli GoCardless
Smlouva
 • Bankovní údaje (IBAN)
Reklamace plateb
 • vyřizování případných stížností držitele kreditní karty použité k úhradě objednávky.
Smlouva
 • Bankovní údaje
Poprodejní servis
 • Správa stížností
 • oznámit změnu listiny nebo obecných prodejních podmínek.
 • Správa vztahů se zákazníky (požadavky, připomínky a návrhy) po objednávce.
 • Správa náhrad
Smlouva
 • Údaje o objednávce
 • Bankovní údaje
Zpravodaj (včetně komerčních nabídek AD Tyres)
 • Přihlaste se k odběru našeho newsletteru (včetně komerčních nabídek AD Tyres)
Souhlas
 • Objednací údaje (e-mailová adresa)
Cílená reklama
 • Přizpůsobení našich reklamních sdělení vašim potřebám a zvyklostem
Souhlas (soubory cookie)
 • Technická data
 • Navigační údaje
Uživatelská zkušenost
 • Přizpůsobit vaše používání Stránek vašim potřebám a zvyklostem.
 • Zrychlení navigace na webu
Souhlas (soubory cookie)
 • Technická data
 • Navigační údaje
Statistiky
 • Provádění a analýza statistických studií
Oprávněný zájem (1 ) a souhlas (cookie)
 • Údaje o objednávce
 • Technické údaje
 • Navigační údaje
Kvalita
 • Analyzovat technické problémy, které se vyskytly při používání Stránek.
 • Zjišťování anomálií v informačním systému
Oprávněný zájem (2)
 • Technické údaje
 • Navigační údaje
Podvody
 • Odhalování padělků a technologických podvodů
Oprávněný zájem (3)
 • Údaje o objednávce
 • Technické údaje
 • Navigační údaje

(1 ) Oprávněným zájmem společnosti AD Tyres je možnost vyhodnocovat a zlepšovat se díky statistickému nástroji.

(2 ) Oprávněným zájmem společnosti AD Tyres je zajistit kvalitu svých služeb.

(3 ) Oprávněným zájmem společnosti AD Tyres je zabránit podvodům.

6. JAK DLOUHO BUDOU VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

Společnost AD Tyres si zakládá na tom, že uchovává Vaše údaje ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci, po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny doby uchovávání jednotlivých typů údajů podle toho, k jakému zpracování se používají.

DataLéčbaDoba použitelnosti v aktivní bázi (1)Doba meziskladování ( 2)
Údaje o objednávceObjednávání3 roky od poslední objednávkyn/a*
Poprodejní servis3 roky od poslední objednávkyn/a
Zpravodajdo doby, než se odhlásíte z odběru, nebo 3 roky od posledního přihlášení k zákaznickému účtu, pokud nastane dříve.n/a
Statistiky3 roky od poslední objednávkyn/a
Podvodyn/a5 let od shromáždění dotčených údajů
Bankovní údaje(3)Transakce (CB)Do úplného zaplacení objednávkyn/a
Reklamace platebn/a13 měsíců od data zaúčtování
nebo
15 měsíců v případě odložené platby
Poprodejní servisDo uplynutí lhůty, po kterou se společnost AD Tyres zavazuje uhradit Vám náklady na objednávku (zejména lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo lhůty pro zrušení objednávky).n/a
Přímé inkaso SEPA (IBAN)Čas odeslání IBAN do GoCardlessn/a
Usnadnění následných nákupů (CB)do odvolání souhlasu nebo do uplynutí platnosti bankovní karty, pokud nastane dříve.n/a
Technická dataCílená reklamaViz Soubory cookien/a
Zkušenosti uživatelů
Kvalita
Statistiky
Podvody
Navigační údajeCílená reklamaViz Soubory cookien/a
Zkušenosti uživatelů
Kvalita
Statistiky
Podvody

* n/a znamená nepoužije se.

(1 ) Aktivním uložením se rozumí uložení dotčených údajů v databázi používané pro účely dotčeného zpracování.

(2 ) Průběžná archivace spočívá v uchovávání údajů za podmínek omezeného přístupu (i) buď ve zvláštní archivační základně oddělené od aktivní základny s přístupem omezeným pouze na osoby, které mají z titulu své funkce zájem se o nich dozvědět, (ii) nebo v aktivní základně za předpokladu, že archivované údaje jsou izolovány pomocí logického oddělení (řízení přístupových práv a oprávnění), aby byly nepřístupné osobám, které již nemají zájem na jejich zpracování.

(3 ) Bankovní údaje nikdy neuchovává společnost AD Tyres, ale její platební partneři (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless v závislosti na konkrétním případě).

7. S KÝM JSOU VAŠE ÚDAJE SDÍLENY?

Společnost AD Tyres může sdílet některé vaše údaje s dalšími subjekty uvedenými níže. V každém případě bude společnost AD Tyres sdílet tyto údaje pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný k zajištění účelu (účelů) zpracování vašich údajů společností AD Tyres nebo k zajištění přesného a legitimního účelu (účelů) definovaného tímto příjemcem.

SUBJEKTY SKUPINY, DO KTERÉ PATŘÍ AD TYRES

Společnost AD Tyres může sdílet některé vaše údaje s dalšími subjekty skupiny, do které společnost AD Tyres patří, aby vás lépe poznala. Na tyto další subjekty se vztahují podobné závazky jako na společnost AD Tyres, pokud jde o ochranu vašich údajů.

SUBDODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.

Společnost AD Tyres může některé vaše údaje sdílet se subdodavateli a/nebo poskytovateli služeb třetích stran, kteří jsou využíváni v souvislosti s poskytováním produktů a služeb společnosti AD Tyres prostřednictvím těchto stránek. Sdílení vašich údajů s těmito subjekty je nezbytné pro vyřízení vaší objednávky. Společnost AD Tyres sdílí pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění úkolů svěřených těmto subjektům, poté, co se smluvně ujistila, že závazky těchto subjektů jsou stejně vysoké jako závazky přijaté v této Chartě, pokud jde o ochranu vašich údajů.

Jedná se především o tyto subjekty:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (outsourcing technologií)
 • OVH (hosting webových stránek)
 • HOTJAR (analytický soubor cookie)
 • GOOGLE (reklamní soubor cookie)
 • MICROSOFT (reklamní soubor cookie)
 • CHECKOUT.COM (poskytovatel platebních služeb)
 • HIPAY (poskytovatel platebních služeb)
 • BRAINTREE (poskytovatel platebních služeb)
 • GOCARDLESS (poskytovatel platebních služeb)
 • DPD (poskytovatel doručovacích služeb)
 • GLS (poskytovatel doručovacích služeb)
 • UPS (poskytovatel doručovacích služeb)
 • DHL (poskytovatel doručovacích služeb)
 • SEUR (poskytovatel doručovacích služeb)
 • CHRONOPOST (poskytovatel doručovacích služeb)
 • BOOMERANG (poskytovatel doručovacích služeb)
 • TNT (poskytovatel doručovacích služeb)

VÝJIMEČNÉ PŘÍPADY

Společnost AD Tyres může výjimečně sdílet vaše údaje v následujících případech: (i) v souvislosti s fúzí, převzetím celé společnosti AD Tyres nebo její části, převodem aktiv nebo jinou podobnou transakcí, (ii) pokud takové sdílení vyžaduje zákon, nařízení, příslušný soudní nebo správní orgán; nebo (iii) za účelem ochrany práv a/nebo bezpečnosti osob, prevence nebo přijetí opatření týkajících se nezákonných nebo podezřelých nezákonných činností nebo za účelem ochrany práv, majetku a bezpečnosti webových stránek společnosti AD Tyres; (iv) za účelem plnění a zajištění závazků přijatých společností AD Tyres ve Vašem zájmu v rámci této Charty.

8. JSOU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁNY MIMO EVROPSKOU UNII?

Vaše údaje jsou zpracovávány a uchovávány především na území Malty, která se nachází v Evropské unii.

Společnost AD Tyres se sídlem v Andorrském knížectví mimo Evropskou unii má však k těmto údajům přístup.

Rozhodnutím ze dne 19. října 2010 Evropská komise prohlásila, že Andorra je považována za zemi, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z Evropské unie.

Společnost AD Tyres dále nemůže vyloučit, že vaše údaje mohou být předány na jiná území mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP), zejména na území, kde je úroveň ochrany osobních údajů nižší než v Evropské unii.

V druhém případě se společnost AD Tyres zavazuje ověřit existenci opatření nebo přijmout vhodná opatření k zajištění uspokojivé úrovně ochrany vašich údajů, jako jsou :

 • rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti dané země;
 • standardní smluvní doložky Evropské komise nebo standardní smluvní doložky přijaté dozorovým úřadem, kterým příjemce podléhá a jejichž kopii si můžete vyžádat, pokud byly formálně podepsány;
 • interní pravidla společnosti;
 • schválený kodex chování nebo schválený systém certifikace (včetně závazného a vymahatelného závazku příjemce mimo EU uplatňovat vhodná ochranná opatření);
 • správní ujednání nebo právně závazný a vymahatelný text, který umožňuje spolupráci mezi orgány veřejné moci.

Pokud jde o tyto hlavní partnery společnosti AD Tyres, země určení údajů a přijatá ochranná opatření jsou uvedeny níže.

PříjemciZeměZáruky
GCGFrancieEvropská unie
OVHNěmeckoEvropská unie
HOTJARMaltaEvropská unie
GOOGLESpojené státy americkéStandardní smluvní doložka a certifikace štítu na ochranu soukromí
MICROSOFTSpojené státy americkéStandardní smluvní doložka a certifikace štítu na ochranu soukromí
CHECKOUT.COMSpojené královstvíRozhodnutí o vhodnosti ze dne 28. června 2021
HIPAYFrancieEvropská unie
BRAINTREESpojené státy americkéStandardní smluvní doložka a certifikace štítu na ochranu soukromí
GOCARDLESSSpojené královstvíRozhodnutí o vhodnosti ze dne 28. června 2021
DPDFrancieEvropská unie
GLSNizozemskoEvropská unie
UPSSpojené státy americkéStandardní smluvní doložka a certifikace štítu na ochranu soukromí
DHLNěmeckoEvropská unie
SEURŠpanělskoEvropská unie
CHRONOPOSTFrancieEvropská unie
BOOMERANGFrancieEvropská unie
TNTNizozemskoEvropská unie

9. JAK JSOU VAŠE DATA CHRÁNĚNA?

Společnost AD Tyres zavedla vhodná fyzická, technická, administrativní a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů před neoprávněným nebo nezákonným přístupem, použitím, ztrátou, náhodným zničením, poškozením, krádeží nebo šířením.

Společnost AD Tyres nemůže i přes své neustálé úsilí zaručit výsledek, pokud jde o bezpečnost vašich údajů, a vyzývá vás, abyste nahlásili jakékoli potíže, kterých jste si vědomi.

Za tímto účelem se můžete obrátit na zákaznický servis, a to buď zasláním e-mailu na adresu dpo@maxityre.com, nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného zde.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a na tuto službu se vztahují zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání společnosti Google.

10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souladu s platnými právními předpisy máte níže uvedená práva týkající se vašich údajů:

 • právo na přístup k vašim údajům:

  Jedná se o možnost získat od společnosti AD Tyres potvrzení o tom, že údaje, které se vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, jakož i přístup k těmto údajům a k následujícím informacím: účely, kategorie údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, doba uchovávání nebo kritéria pro stanovení této doby, vaše práva týkající se těchto údajů, právo podat stížnost u orgánu dozoru a případně zdroj shromažďování údajů a existence automatizovaného rozhodování na základě těchto údajů.

  V případě, že jsou vaše údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte rovněž právo být informováni o vhodných zárukách týkajících se takového předávání.

  V souladu s právem na přístup vám společnost AD Tyres poskytne kopii údajů a za další kopie, které si vyžádáte, může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud podáte žádost elektronicky, budou vám informace poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 • právo na opravu vašich údajů:

  Jedná se o možnost, abyste od společnosti AD Tyres co nejdříve získali opravu svých údajů, které by byly nepřesné nebo s ohledem na účely zpracování neúplné (za tímto účelem můžete poskytnout doplňující prohlášení);

 • právo na výmaz vašich údajů:

  Jedná se o možnost získat od společnosti AD Tyres co nejdříve výmaz vašich údajů z jednoho z následujících důvodů:

  • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány jiným způsobem;
  • odvoláte svůj souhlas, na němž je založeno zpracování těchto údajů, pokud pro toto zpracování neexistuje jiný právní základ;
  • Vznesete námitku proti zpracování těchto údajů za podmínek uvedených níže s ohledem na vaše právo vznést námitku;
  • údaje byly zpracovány protiprávně;
  • údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost, která se na společnost AD Tyres vztahuje; nebo
  • údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti pro děti.

  Pokud společnost AD Tyres zveřejnila údaje, které požaduje vymazat, budou s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení podniknuty přiměřené kroky, včetně technických kroků, k informování správců údajů, kteří údaje zpracovávají, že jste je požádali o vymazání jakéhokoli odkazu na údaje nebo jakékoli kopie či reprodukce údajů.

  Toto právo na výmaz se neuplatní v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné:

  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování a která je stanovena právem Unie nebo právem členského státu, kterému správce podléhá, nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;
  • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud by právo na výmaz pravděpodobně znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení účelu uvedeného zpracování, nebo
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů:

  Jedná se o možnost vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, které společnost AD Tyres provádí na základě oprávněného zájmu (včetně profilování založeného na tomto odůvodnění), pokud toto zpracování není společností AD Tyres skutečně odůvodněno oprávněnými a závažnými důvody, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Týká se to také možnosti vznést námitku proti zpracování pro účely průzkumu (včetně profilování, pokud je s tímto průzkumem spojeno).

  Konečně, pokud jde o zpracování pro statistické účely, máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, ledaže je zpracování nezbytné z důvodu veřejného zájmu.

 • právo omezit zpracování vašich údajů:

  Jedná se o možnost získat od společnosti AD Tyres omezení zpracování v jednom z následujících případů:

  1. po dobu nezbytnou k ověření správnosti údajů společností AD Tyres, pokud správnost údajů zpochybňujete;
  2. vznášíte námitku proti vymazání údajů z nezákonného zpracování a požadujete místo toho omezení jejich používání;
  3. údaje již nejsou pro společnost AD Tyres užitečné v souvislosti s účely zpracování, ale jsou pro vás nadále nezbytné v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou zákonných práv;
  4. po dobu nezbytnou k určení, zda oprávněné důvody společnosti AD Tyres převažují nad Vašimi, pokud jste na tomto základě vznesli námitku proti zpracování.

  V případě omezení zpracování mohou být údaje, s výjimkou jejich uchování, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

  Společnost AD Tyres vás bude informovat o zrušení omezení před jeho účinností.

 • právo na přenositelnost vašich údajů:

  Jedná se o možnost získat od společnosti AD Tyres sdělení vašich údajů poskytnutých společnosti AD Tyres ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předání těchto údajů jinému subjektu (toto předání provedete vy nebo, pokud je to technicky možné, společnost AD Tyres), a to v případě, že je zpracování prováděno pomocí automatizovaných procesů a je založeno na souhlasu nebo na smlouvě;

 • právo odvolat váš souhlas:

  Jedná se o možnost odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů, které bylo provedeno na základě Vašeho předchozího souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, můžete nás kontaktovat, kdykoli se vám to hodí:

 • nebo zasláním e-mailu na adresu: dpo@maxityre.com
 • nebo vyplněním kontaktního formuláře zde.

Aby bylo možné Vaši žádost zpracovat co nejefektivněji, vyzývá Vás společnost AD Tyres, abyste ji formulovali jasně a podrobně. V případě jakýchkoli pochybností o Vaší totožnosti může společnost AD Tyres požádat o další informace, aby potvrdila Vaši totožnost.

K dispozici máte také :

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu:

  To se týká možnosti podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, zejména v členském státě, ve kterém máte obvyklé bydliště, kde pracujete nebo kde údajně došlo k porušení, pokud se domníváte, že zpracování údajů, které se vás týkají, představuje porušení právních předpisů.

Abychom vám usnadnili uplatnění tohoto práva, vyzýváme vás k nahlédnutí do seznamu dozorových úřadů zde.

11. JAK SPOLEČNOST AD TYRES SHROMAŽĎUJE ÚDAJE O NEZLETILÝCH OSOBÁCH?

Výrobky prodávané společností AD Tyres na jejích stránkách nejsou určeny pro nezletilé. Společnost AD Tyres proto nezpracovává žádné údaje týkající se nezletilých ani nepředpokládá, že by se údaje návštěvníků stránek nebo jejích zákazníků přímo či nepřímo týkaly nezletilých.

12. JAK JE TO SE SOUBORY COOKIE A DALŠÍMI PODOBNÝMI SLEDOVACÍMI TECHNOLOGIEMI?

Společnost AD Tyres používá soubory cookie a další podobné technologie, které mohou shromažďovat některé vaše údaje. Tyto soubory cookie nám umožňují zlepšovat váš zážitek z prohlížení stránek, poskytovat nám informace o provozu a kvalitě našich stránek a pomáhat při poskytování cílené reklamy.

Společnost AD Tyres získává váš předchozí souhlas prostřednictvím banneru na domovské stránce webu při prvním připojení k těmto počítačovým nástrojům. Společnost AD Tyres si váš souhlas znovu vyžádá za stejných podmínek po uplynutí třináctiměsíčního období od předchozího získání vašeho souhlasu.

Společnost AD Tyres vás vyzývá, abyste si pro další informace přečetli stránku "Soubory cookie" na jejích webových stránkách.

13. JAK BUDETE INFORMOVÁNI O ZMĚNÁCH CHARTY?

Společnost AD Tyres může pravidelně měnit tuto Chartu, aby zohlednila legislativní vývoj týkající se ochrany vašich údajů.

Společnost AD Tyres vás bude informovat o jakýchkoli změnách nebo aktualizacích prostřednictvím oznámení zaslaného na vaši e-mailovou adresu a/nebo prostřednictvím oznámení zobrazeného na Stránkách.

14. JAK NÁS KONTAKTOVAT?

Společnost AD Tyres je vám plně k dispozici a zodpoví všechny vaše dotazy týkající se této Charty.

Chcete-li se s námi spojit, můžete se k nám připojit, kdykoli se vám to bude hodit:

 • nebo zasláním e-mailu na adresu: dpo@maxityre.com
 • nebo vyplněním kontaktního formuláře zde.